فوم بتن کاسپین

شرکت کاسپین , مجری کفسازی سبک ساختمانی با استفاده از فوم بتن

نحوه اجرای فوم بتن برای کفسازی طبقات و شیب بندی بام

با استفاده از دستگاه سیار ، تولید فوم بتن در محل انجام می گیرد و با پمپاژ بتن به طبقات روزانه حداقل 500 متر مربع با ضخامت متوسط 10 سانتی متر اجرا می شود.

caspian caspian

فوم بتن

فوم بتون

دستگاه فوم بتن

اجرای فوم بتن

دیزل ژنراتور

آموزش catia