مواد تشکیل دهنده فوم بتن

برای افزایش مقاومت می توان تا 10 درصد وزن سیمان از دوده سیلیسی یا میکروسیلیس1 [15-17] استفاده نمود. مواد ریزدانه دیگر از قبیل خاکستر بادی [18-20]، آهک [7]، گچ و بتن خرد شده [21]، خاکستر کوره های زباله سوز، شیشه های بازیافتی، ماسه های بازیافتی ریخته گری و معادن سنگ [22]، ضایعات پلی استایرن [23,24] جهت کاهش چگالی و / یا مصرف ضایعات می توانند بکار روند. بتن های با چگالی kg/m3 1200-800 می توانند با استفاده از مصالح درشت دانه سبک مانند پامیس تولید شوند.

آب مورد نیاز در طرح اختلاط به ترکیب و مصالح بکار رفته در تولید بتن بستکی دارد [26]. در مقادر پائین آب، بتن حاصله سفت و این حالت منجر به شکستن و از بین رفتن حباب های کف می گردد در حالیکه بتن با آب بالا قادر به نگهداری حباب ها در خود نبوده و حباب ها از آن بصورت شناوری جدا می شوند [20]. مقدار نسبت آب به سیمان در بتن کفی در محدوده 4/0 تا 25/1 متغیر است [15,27]. از مواد فوق روان کننده نیز ممکن است در گاهی موارد در بتن کفی استفاده شود [28] که می تواند اثر مخربی بر پایداری کف [11] داشته باشد و لازم است در مصرف آنها دقت کافی بعمل آید.


1 Silica Fuma


گزارشات نشان می دهد که استفاده از الیاف پلی پروپیلن با طول 12 میل متر به مقدار 1 تا 3 کیلو گرم در هر متر مکعب در بتن کفی باعث ارتقای خواص مکانیکی بویژه مقاومت برشی آن در حد بتن معمولی می گردد. همچنین گزارش شده است که استفاده از الیاف باعث بهبود تردی شده است [5,29,30]. شرایط بهینه برای استحکام، انعطاف، چگالی، کاراثی و همچنین قیمت می تواند با انتخاب مناسب نوع الیاف، مقدار کف و نسبت مناسب w/c بدست آید [31].