فوم بتن کاسپین

شرکت کاسپین , مجری کفسازی سبک ساختمانی با استفاده از فوم بتن

کاربردهای متفاوت فوم بتن

  • بلوک های غیر باربر و پانلهای جدا کننده یا یکپارچه
  • شیب بندی پشت بام
  • کف سازی طبقات
  • پر کردن حفره و ترانشه ها در پروژه های عمرانی
  • ساخت قطعات تزئینی
  • عایق سازی تأسیسات حرارتی و برودتی

فوم بتن

فوم بتون

دستگاه فوم بتن

اجرای فوم بتن

دیزل ژنراتور

آموزش catia